SNEKKERVERKSTEDET

Allerede på 1990-tallet fikk Sennepsfrøskolen den første høvelmaskinen og litt enklere verktøy fra Norge. Dette kom vel med i oppbyggingen av skolen. Benker , bord og hyller ble laget der. Etter hvert ble flere maskiner anskaffet. Kompetansen til de dyktige og ivrige medarbeiderne økte og både vinduer og dører til bygningene ble produsert på skolens eget verksted.I dag 2019, har "verksmesteren" vår, ETIENNE , fått hjelp av to tidligere elever, som har fått yrkeskurs etter endt skolegang på Voa.


Planene framover er store. SKOLEMØBLER som er en etterspurt vare , ønsker disse å lage for salg! Verkstedet har nå også kompetanse på sveising og kan lage "grillage" ( vindusgitter) og rekkverk i jern for salg. Det kan bli et godt tilskudd til skolens drifts budsjett!