SKOLEUNIFORM


Skolens dyktige leder av småskoletrinnet, TIANA bruker fritimene sine sammen med en medhjelper til å sy skoleskjorter for salg, også for å kunne bidra litt til skolens driftsbudsjett.Kjærlighet oppfinnsom gjør!I sommer-ferien arrangerte disse og flere av de andre lærerne DUGNAD. Det ble produsert mange nye skjorter til skolens egne elever. Stor slitasje når barna har lite å bytte på og klær vaskes tradisjonelt for hånd med grov såpe og kaldt vann!