Skolens gründere

Uten disse fantastiske menneskene hadde ikke skoleprosjektet blitt noe av...

Razafy

Razafy (f. 1928, d. 2013) virket som hushjelp hos misjonærparet Eva og Svein Nielssen under oppholdet på Antsirabé (1974-1977). Hennes idé om å opprette en skole for fattige gatebarn ble satt ut i live i 1994. En sterk kvinne og enke med aleneansvar for 5 barn og nesten ikke noe penger som hadde mer å gi enn de fleste av oss....les hennes historie her...

Noro

Noro (Ranoroantra Elise, f.1965), Rektor på Sennepsfrøskolen

Noro er datter til skolens grunnlegger Razafy. Hun har 5-årig utdanning på Statens lærerhøgskole i hovedstaden Antananarivo og har hovedfag i gassisk språk og kultur. Hun fikk jobb på en videregående skole i nabolaget og administrerer Sennepsfrøskolen ved siden av. Det har hun gjort fra starten av i 1995. Etter 25 år er hun fortsatt rektor ved Voantsinapyskolen og har alltid jobbet gratis. Fantastisk kvinne, av samme slag som sin mor. Noro er koordinator for alle privatskoler i provinsen Vakinankaratra og har den faste kontakten med undervisnings-departementet. Hun er ansvarlig for å holde rektorer og lærere oppdatert i pedagogikk og didaktikk i samtlige provinser på Madagaskar.

Faniry

Ranoroantra Fenofitahiana Faniry (f. 1995) er datter av rektor Noro og barnebarn av skolens gründer Razafy. Hun har mastergrad 2 med hovedfag i pedagogikk og didaktikk på engelsk. Faniry har i flere år briefet lærerne på Sennepsfrøskolen i ny pedagogikk og er morens medarbeider. Hun har selv gått på Sennepsfrøskolen. Hun har også lært opp skolens lærere og elever i å bruke skolens eget bibliotek til gruppeundervisning og samarbeid. Faniry lager praksisplaner for utenlandsstudenter som besøker skolen og skaffer engelsk-gassiske tolker. 

Eva

Eva Wallem Nielssen (f. 1941, d. 2022), har bakgrunn som misjonær på Madagaskar, der hun arbeidet sammen med sin mann Svein Nielssen i perioden 1967-1977. Skolens initiativtaker Razafy var en nær venn av Eva, og skoleprosjektet ble på mange måter til gjennom dette vennskapet. Eva hadde et stort nettverk på Madagaskar, og har i sitt arbeide med Voantsinapy kunnet dra veksler både på dette og sitt nære kjennskap til gassisk kultur og samfunnsliv. Eva satt i styret for Voantsinapy siden starten i 1995 og frem til 2021 da helsen sviktet. Hun har fungert som rådgiver for Razafy og hennes arvtaker Noro som nå er rektor. Eva var økonomi-ansvarlig i styret frem til 2021, og førte regnskap for venneforeningen.

Svein

Svein Nielssen (f. 1939, d. 2012), var sammen med sin kone Eva Wallem Nielssen misjonær på Madagaskar fra 1967 til 1977. Her arbeidet han som prest på landsbygda og senere som leder av en radiostasjon. Løpet av årene på landsbygda og gjennom radioarbeidet fikk han nær kontakt med veldig mange mennesker på Madagaskar. Et stort antall reportasjereiser brakte ham mange ulike steder. Hans kjennskap til land og folk, og ikke minst språkkunnskapene, var en ressurs for venneforeningen. Svein stilte opp på veldig mange måter, enten det var å skrive brev på gassisk eller å lage lapskaus til solidaritetskafe til inntekt for Voantsinapy.

Sigrun

SIGRUN SKJÆVELAND, f.1940, gift med Per, 5 barn. Hun har samme pedagogiske utdannelse som sin mann og de jobbet sammen på Den Norske Skole og internat på Antsirabe fra 1968. Siden også på den gassiske lærerskolen på FANDRIANA. Årene fremover pendlet familien mellom engasjement i Norge og flere kortere perioder på Madagaskar.

Fra 1992 ble Sigrun engasjert i den lokale kirkens diakonale arbeid på Antsirabe. Der fikk hun oppleve storbyens «skyggesider», Barna i slummen ble fra da av hennes hjertesak! Da RAZAFY tok kontakt med henne og fortalte om sine «drømmer», ble det naturlig og riktig for Sigrun å bruke sin tid og sine krefter videre til å støtte RAZAFY og datteren NORO i deres omsorg og arbeid for vanskeligstilte barn. Det har blitt 25 meningsfylte år sammen med dem!


Per

PER SKJÆVELAND, født på Madagaskar i 1939 av norske misjonærforeldre. Den gassiske kulturen og språket ble en naturlig del av oppveksten hans. I Norge fikk han sin videre utdannelse, som ga lærer- og adjunktkompetanse. Fra 1968 arbeidet han i 5 år som lærer og husfar for NMS-misjonærbarna på Den Norske Skolen, Antsirabe. Fra 1974 og 4 år framover ble familiens arbeidsplass, den gassiske kirkes lærerskole på FANDRIANA. Siden pendlet Per hele sitt yrkesaktive liv, mellom engasjement i barne- og ungdomsskole i Norge og flere kortere engasjement på Madagaskar for NMS, fram til 1996.

På 90-tallet ble familien kjent med RAZAFY og hennes «kongstanke» om skole for vanskeligstilte barn i storbyen. De neste 25 år fikk Per og familien fungere som støtte for RAZAFY og datteren hennes NORO, i dette prosjektet, praktisk i oppbyggingen, - og ved hjelp av familien hjemme i Norge, også økonomisk. Mange private turer ut i denne perioden, har vært viktig for å kunne følge utviklingen og kunne informere og inspirere støttegrupper i Norge. Ganske tidlig sluttet familien seg til Eva og Svein Nielssens prosjekt. Sammen har de siden dannet et STYRE for støtteforeningen.Styret

Nytt styre ble enstemmig vedtatt på årets generalforsamling 22.09.21. Det er Gro, Bernt, Judit,             Per Eirik og Karianne (bilde og biografi kommer snart!) som allerede har vært med en stund nå. Støtteforeningen´s gründere Per og Sigrun tar nå en velfortjent hvil etter mange års fantastisk innsats og overlater stafettpinnen til yngre krefter. Eva døde dessverre i januar 2022 etter at helsen sviktet. 

De gamle kommer til å være med i kulissene og bidra som rådgivere og holde kontakten med Noro og skolen på Antsirabe så lenge de orker. Takk til alle støttegivere for tilliten og støtten, vi håper alle blir med videre og at nye støttemedlemmer kommer til etter hvert.


-Styret, januar 2022-

Gro

Styreleder 

Gro Smørdal (f. 1972) er misjonærbarn og hadde sin barndoms - og ungdomstid på Madagaskar. Razafy var hushjelp for familien Smørdal i mange år, og Gro har holdt kontakt med Noro siden hun flyttet til Norge i 1987. Gro jobber som lektor på Karmsund videregående skole i Haugesund. Nytt styremedlem i 2019.

Karianne

Karianne Skjæveland (f. 1986) er datter av Sigrun og Per, og har gjennom foreldrenes arbeid vært nært knyttet til Voantsinapy siden skolens oppstart. Hun var frivillig engelsklærer på skolen i 2005, og drev med etisk delproduksjon av bunader på Antsirabe med det mål å bidra til Voantsinapy`s driftsbudsjett på sikt, gjennom Kilonga Søm og Solidaritet AS i perioden 2016-2020. Karianne bidrar med kommunikasjons-biten til Voantsinapy, og har blant annet drevet Facebooksiden siden 2015. Hun har bodd på Madagaskar i 9 år, og snakker gassisk og fransk. Nytt styremedlem i 2021.

Bernt

Bernt Rinhardt Pedersen (f. 1964). Bernt og familien besøkte
Madagaskar sommeren 2019, og fikk også besøke Sennepsfrøskolen. ''Vi ble
imponert over hva skolen fikk til for fattige barn på Antsirabe, med
beskjedne midler'' Han og familien ønsket å støtte denne verdifulle
institusjonen. Det er her hans engasjement for skolen stammer fra.
Bernt er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har bodd i Stavanger med 3 barn
og kone siden 2004. 


Judit

Judit Nordanger(f. 1967) er misjonærbarn og hadde sin barndoms - og ungdomstid på Madagaskar. Reiste selv ut som misjonær til Madagaskar i 1994. Jobbet og bodde sammen med mann og tre barn på DNS (Den Norske Skolen) i Antsirabe i til sammen 7 år. Var da engasjert i sosialt arbeid blant fattige og på barnehjemmet Akanisoa. Judit er utdannet sykepleier og jobber som virksomhetsleder for ett sykehjem og ett bofellesskap for demente i Karmøy kommune. Nytt styremedlem i 2020.