Skolens gründere

Uten disse fantastiske menneskene hadde ikke skoleprosjektet blitt noe av...

Razafy

Razafy (f. 1928, d. 2013) virket som hushjelp hos misjonærparet Eva og Svein Nielssen under oppholdet på Antsirabé (1974-1977). Hennes idé om å opprette en skole for fattige gatebarn ble satt ut i live i 1994. En sterk kvinne og enke med aleneansvar for 5 barn og nesten ikke noe penger som hadde mer å gi enn de fleste av oss....les hennes historie her...

Noro

Noro (Ranoroantra Elise, f.1965), Rektor på Sennepsfrøskolen

Noro er datter til skolens grunnlegger Razafy. Hun har 5-årig utdanning på Statens lærerhøgskole i hovedstaden Antananarivo og har hovedfag i gassisk språk og kultur. Hun fikk jobb på en videregående skole i nabolaget og administrerer Sennepsfrøskolen ved siden av. Det har hun gjort fra starten av i 1995. Etter 25 år er hun fortsatt rektor ved Voantsinapyskolen og har alltid jobbet gratis. Fantastisk kvinne, av samme slag som sin mor. Noro er koordinator for alle privatskoler i provinsen Vakinankaratra og har den faste kontakten med undervisnings-departementet. Hun er ansvarlig for å holde rektorer og lærere oppdatert i pedagogikk og didaktikk i samtlige provinser på Madagaskar.

Faniry

Ranoroantra Fenofitahiana Faniry (f. 1995) er datter av rektor Noro og barnebarn av skolens gründer Razafy. Hun har mastergrad 2 med hovedfag i pedagogikk og didaktikk på engelsk. Faniry har i flere år briefet lærerne på Sennepsfrøskolen i ny pedagogikk og er morens medarbeider. Hun har selv gått på Sennepsfrøskolen. Hun har også lært opp skolens lærere og elever i å bruke skolens eget bibliotek til gruppeundervisning og samarbeid. Faniry lager praksisplaner for utenlandsstudenter som besøker skolen og skaffer engelsk-gassiske tolker. 

Eva

Eva Wallem Nielssen (f. 1941), har bakgrunn som misjonær på Madagaskar, der hun arbeidet sammen med sin mann Svein Nielssen i perioden 1967-1977. Skolens initiativtaker Razafy var en nær venn av Eva, og skoleprosjektet ble på mange måter til gjennom dette vennskapet. Eva har et stort nettverk på Madagaskar, og har i sitt arbeide med Voantsinapy kunnet dra veksler både på dette og sitt nære kjennskap til gassisk kultur og samfunnsliv. Eva har sittet i styret for Voantsinapy siden starten i 1995. Hun har fungert som rådgiver for Razafy og hennes arvtaker Noro som nå er rektor, hun er økonomiansvarlig i styret, og fører regnskapet for venneforeningen.

Svein

Svein Nielssen (f. 1939, d. 2012), var sammen med sin kone Eva Wallem Nielssen misjonær på Madagaskar fra 1967 til 1977. Her arbeidet han som prest på landsbygda og senere som leder av en radiostasjon. Løpet av årene på landsbygda og gjennom radioarbeidet fikk han nær kontakt med veldig mange mennesker på Madagaskar. Et stort antall reportasjereiser brakte ham mange ulike steder. Hans kjennskap til land og folk, og ikke minst språkkunnskapene, var en ressurs for venneforeningen. Svein stilte opp på veldig mange måter, enten det var å skrive brev på gassisk eller å lage lapskaus til solidaritetskafe til inntekt for Voantsinapy.

Sigrun

SIGRUN SKJÆVELAND, f.1940, gift med Per SKJ, 5 barn. Hun har samme pedagogiske utdannelse som sin mann og arbeidet sammen med han på Den Norske Skole og internat på Antsirabe fra 1968. Siden også på den gassiske lærerskolen på FANDRIANA. Årene fremover pendlet familien mellom engasjement i Norge og flere kortere perioder på Madagaskar.

Fra 1992 ble Sigrun engasjert i den lokale kirkens diakonale arbeid på Antsirabe. Der fikk hun oppleve storbyens «skyggesider», Barna i slummen ble fra da av hennes hjertesak! Da RAZAFY tok kontakt med henne og fortalte om sine «drømmer», ble det naturlig og riktig for Sigrun å bruke sin tid og sine krefter videre til å støtte RAZAFY og datteren NORO i deres omsorg og arbeid for vanskeligstilte barn. Det har blitt 25 meningsfylte år sammen med dem!


Per

PER SKJÆVELAND, født på Madagaskar i 1939 av norske misjonærforeldre. Den gassiske kulturen og språket ble en naturlig del av oppveksten hans. I Norge fikk han sin videre utdannelse, som ga lærer- og adjunktkompetanse. Fra 1968 arbeidet han i 5 år som lærer og husfar for NMS-misjonærbarna på Den Norske Skolen, Antsirabe. Fra 1974 og 4 år framover ble familiens arbeidsplass, den gassiske kirkes lærerskole på FANDRIANA. Siden pendlet Per hele sitt yrkesaktive liv, mellom engasjement i barne- og ungdomsskole i Norge og flere kortere engasjement på Madagaskar for NMS, fram til 1996.

På 90-tallet ble familien kjent med RAZAFY og hennes «kongstanke» om skole for vanskeligstilte barn i storbyen. De neste 25 år fikk Per og familien fungere som støtte for RAZAFY og datteren hennes NORO, i dette prosjektet, praktisk i oppbyggingen, - og ved hjelp av familien hjemme i Norge, også økonomisk. Mange private turer ut i denne perioden, har vært viktig for å kunne følge utviklingen og kunne informere og inspirere støttegrupper i Norge. Ganske tidlig sluttet familien seg til Eva og Svein Nielssens prosjekt. Sammen har de siden dannet et STYRE for støtteforeningen.Styret

Per & Sigrun

Per og Sigrun (80), engasjerte ildsjeler for de fattigste på Antsirabe

Eva

Eva (78), engasjert ildsjel for de fattigste på Antsirabe

Gro

Gro Smørdal (f. 1972) er misjonærbarn og hadde sin barndoms - og ungdomstid på Madagaskar. Razafy var hushjelp for familien Smørdal i mange år, og Gro har holdt kontakt med Noro siden hun flyttet til Norge i 1987. Gro jobber som lektor på Karmsund videregående skole i Haugesund. Nytt styremedlem i 2019.

Gry

Gry Wallem Nielssen (f. 1972) er yngste datter av Eva og Svein Nielssen og hadde de første årene av sin barndom på Madagaskar. Varme, og gode Razafy var som en dagmamma for Gry hjemme i huset i Antsirabe. Voantsinapy skolen har derfor alltid engasjert Gry, og da hun startet Hakkebakkeskogen private barnehage i Stavanger i 2005 ble det fra dag en bestemt at barnehagen skulle være en fast støttespiller for Voantsinapy skolen. Gry ble med i styret i 2019.