Om oss

Skoleadministrasjonen på Madagaskar

Ranoroantra Elise (Noro) rektor (f. 1968). Datter av skolens grunnlegger Razafy. Hun har 5-årig utdanning på Statens lærerhøgskole i hovedstaden Antananarivo med hovedfag i gassisk språk og kultur, og jobber som lærer på en videregående skole i nabolaget og har administrert Sennepsfrøskolen parallelt og vederlagsfritt etter eget ønske siden 1995.

Noro er koordinator for alle privatskoler i provinsen Vakinankaratra og har den faste kontakten med undervisnings-departementet. Hun er ansvarlig for å holde rektorer og lærere oppdatert i pedagogikk og didaktikk i samtlige provinser på Madagaskar.


Ranoroantra Fenofitahiana Faniry (Faniry) Assisterende rektor (f. 1995) Faniry er datter av rektor Noro og barnebarn av skolens grunnlegger Razafy. Faniry har mastergrad 2 med hovedfag i pedagogikk og didaktikk på engelsk, og har i flere år briefet lærerne på Voantsinapy i ny pedagogikk og vært ansvarlig for fremmedspråkundervisning ved skolen.

Faniry var selv elev på Sennepsfrøkolen som barn, og hun har lært opp skolens lærere og elever i å bruke skolens eget bibliotek til gruppeundervisning og samarbeid. Faniry lager også praksisplaner for norske praksisstudenter og fungerer som tolk for utenlandske besøkende.  


Administrasjonen på Sennepsfrøskolen består av 23 lærere og ansatte. Flere var ikke tilstede da dette bildet ble tatt.
Administrasjonen på Sennepsfrøskolen består av 23 lærere og ansatte. Flere var ikke tilstede da dette bildet ble tatt.

Styret i støtteforeningen i Norge


Støtteforeningen i Norge ble etablert av Eva og Svein Wallem Niellsen, først uformelt som "syklybb" og venneforening, fra 2012 som brønnøysundregistrerte Støtteforening for Skoler på Madagaskar. Sigrun og Per Skjæveland ble tidlig en del av foreningen. Sammen drev de to ekteparene innsamlings- og informasjonsarbeidet som gjorde at skolen kunne vokse og utvikle seg i 25 år. 

I 2019 ble det konstituert et nytt styre i foreningen.

 

Karianne Skjæveland, styreleder (f. 1986) er datter til Sigrun og Per Skjæveland, og ble introdusert til skoleprosjektet i tidlig alder gjennom foreldrenes engasjement. Hun har bodd på Madagaskar i 9 år, og kjenner Noro og skolen, og gassisk språk og kultur svært godt. Karianne jobber som kommunikasjonsansvarlig i en næringsklynge, og har hatt kommunikasjonsansvar i støtteforeningen siden 2015. Nestleder i styret siden 2021, og styreleder fra 2023.


Gro Smørdal, nestleder (f. 1972) er misjonærbarn og hadde sin barndoms - og ungdomstid på Madagaskar. Razafy var hushjelp for familien Smørdal i mange år, og Gro har holdt kontakt med Noro siden hun flyttet til Norge i 1987. Gro jobber som lektor på Karmsund videregående skole i Haugesund. Nytt styremedlem i 2019, og styreleder fra 2021-2023. 


Judit Nordanger, styremedlem (f. 1967) er misjonærbarn og hadde sin barndoms - og ungdomstid på Madagaskar. Reiste selv ut som misjonær til Madagaskar i 1994, og jobbet og bodde sammen med mann og tre barn på Den Norske Skolen i Antsirabe i 7 år. Var da engasjert i sosialt arbeid blant fattige og på barnehjemmet Akanisoa. Judit er utdannet sykepleier og jobber som virksomhetsleder for et sykehjem og et bofellesskap i Karmøy kommune. Judit er økonomiansvarlig i styret siden 2020.


Bernt Pedersen, styremedlem (f. 1964). Bernt er utdannet sivilingeniør og gründer. Sammen med familien besøkte Bernt Madagaskar i 2o19 og ble da introdusert til Sennepsfrøskolen, der han ble imponert over å se hva skolen fikk til for fattige barn på Antsirabe med beskjedne midler. Styremedlem siden 2019.  

Eva Wallem Nielssen (f. 1941, d. 2022) var støtteforeningens grunnlegger. Hun var misjonær på Madagaskar i perioden 1967-1977. Skolens grunnlegger Razafy var en nær venn av Eva, og skoleprosjektet ble på mange måter til gjennom dette vennskapet. Eva hadde et stort nettverk på Madagaskar, og har i sitt arbeide med skolen kunnet dra veksler både på dette og sitt nære kjennskap til gassisk kultur og samfunnsliv. Eva satt i styret for skolens støtteforening siden starten i 1995 og frem til 2021 da helsen sviktet. Hun fungerte som rådgiver for skolens ledelse og økonomi-ansvarlig i styret frem til 2021, og førte regnskap for venneforeningen.


Svein Nielssen (f. 1939, d. 2012), var sammen med sin kone Eva Wallem Nielssen misjonær på Madagaskar fra 1967 - 1977. Han var prest på landsbygda og senere leder av en radiostasjon. Hans kjennskap til land og folk, og ikke minst språkkunnskapene, var en ressurs for støtteforeningen. Svein stilte opp på veldig mange måter, enten det var å skrive brev på gassisk eller å lage lapskaus til solidaritetskafe til inntekt for Sennepsfrøskolen.


Sigrun Skjæveland (f. 1940) Sigrun er utdannet lærer og reiste til Madagaskar første gang i 1968 hvor hun jobbet på Den Norske Skolen og internatet, senere også på den gassiske lærerskolen i Fandriana. I 1992 ble Sigrun engasjert i den lokale kirkens diakonale arbeid på Antsirabe, hvor hun fikk oppleve storbyens «skyggesider», og barna i slummen ble hennes hjertesak. Da Sennepsfrøskolens grunnlegger tok kontakt med sine planer om å bygge skole for gatebarna i området, ble det naturlig for Sigrun å bruke sin tid og sine krefter videre til å støtte dette arbeidet.


Per Skjæveland (f. 1939) er født på Madagaskar. Utdannet adjunkt, reiste tilbake til Madagaskar i 1968 og jobbet som lærer, husfar på Den Norske Skolen på Antsirabe, og teknisk ansvarlig for bilparken til misjonsselskapet i mange år. Per pendlet hele sitt yrkesaktive liv mellom Norge og Madagaskar. Han ble kjent med Razafy på 90-tallet, og deltok i det praktiske med oppbygging av skolen, økonomisk og med informasjonsarbeid. Per og Sigrun ble en del av styret i skolens støtteforening i Norge på 90-tallet, og har vært aktive i innsamlingsarbeidet siden.