KORONATIDEN 


En stor utfordring...

Skolen er i drift igjen etter flere måneders nedstengning som følge av covid19 eller korona-pandemien. I denne tiden har støtten vi gir også omfattet skolebarnas familier med utdeling av ekstra mat, klær og såpe.

Det er ikke stor smittespredning pr i dag i byen Antsirabe der skolen ligger, men alle forbehold tas med nødvendig beskyttelsesutstyr som munnbind, hygienetiltak, avstand osv. Det trengs mer midler til smittevernutstyr som munnbind, såpe, medisiner, mat, klær m.m.. Skolen hjelper til så godt de kan i tillegg til å kjøre normal undervisning

Ditt bidrag vil komme godt med i denne perioden. Merk gjerne din innbetaling med "korona". Hvordan du blir fast giver eller kan bidra kan du lese mer om her.