PROSJEKTER SOM DRIVES AV SKOLEN


Voantsinpy-skolen drifter også egne prosjekter som et ledd i bærekraftig utvikling. Pr idag er disse prosjektene viktigst:


Arbeid for arbeidsløse

Akutt tiltak i 2019 for familier i krise. Det ble kjøpt inn 10 stk pousse-pousser til disposisjon for 10 fattige familier slik at disse kunne få mulighet til å tjene penger til eget livsopphold. Voantsinapyskolen eier pousse-poussene men leier disse ut til disse familiene for en symbolsk lav sum så de kan tjene mesteparten selv. Inntekten går til vedlikehold av vognene mm.