KANAAN PROSJEKTET

Forsøk på å gjøre skoleprosjektet bærekraftig.

Det vi først satset på var et jordbruksprosjekt etter ønske fra skolens ledelse.

Der hjalp Stavanger Vest Rotaryklubb oss i gang i 2014 ved kjøp av 3,5 dekar jord. Siden er prosjektet utvidet til 10 dekar. Det er brukt tid på å drive med forsøk for å finne de vekster som trivdes best og metoder som ga best utbytte I denne prosessen har vi etter hvert fått veldig god hjelp av spesialister på jordbruk på Madagaskar både ved kurs i moderne jordbruk og evaluering etter hvert. Elevene er med å plante og lære som et ekstra tillegg til undervisningen.

FOTOGALLERI