Givertjenesten

Slik kan du gi ditt bidrag

Vipps

Bruk Vipps nr 546840 og merk gjerne ditt bidrag med lønn, mat, jordbruk, klær, julefeiring eller drift. Du trenger ikke merke innbetalingen din med noe - da går midlene bare til det som trengs mest her og nå.

Avtalegiro

Benytt bankkonto nr 1503.39.58282. For faste trekk kan du etter din første innbetaling opprette avtalegiro for ønsket månedlig bidrag. Det er denne løsningen våre faste givere benytter seg av.


Bakgrunn for givertjenesten

Hovedmålet med satsing på skolegang i fattigkvarteret nord i byen Antsirabe på Madagaskar, er fattigdomsbekjempelse.

Barne- og ungdomsskolen Voantsinapy (sennepsfrøskolen) har fått støtte fra støtteforeningen i 25 år. Med rektor og lærerne i spissen har vi vært med på å utvikle og forme skolen til det den er i dag. Gjennom mange år har tusener av barn fått muligheter til en bedre fremtid gjennom utdanning, omsorg og verdighet. Skolen har en stabil og kjempeengasjert stab hvor jobben er blitt en livsstil for dem alle. Lærerne er også sosialarbeidere for sine klasser og følger familiene med støtte og hjelp i vanskelige livssituasjoner.

Det begynte med noen få givere i vennekretsen til skolens gründere i Stavanger. Med årene har giverkretsen økt, noe som har gjort det mulig å bygge og drifte en skole som i dag består av nærmere 600 elever. Skoleelevene er i alderen 6-15 år og kommer fra svært fattige kår. Ca. 80-90 % av foreldrene er uten fast arbeid. Flere av disse er også analfabeter. Det offentlige skoletilbudet er ikke nok utbygd, og har dessuten dårlig kapasitet og få ressurser for barn med særskilte behov. Derfor trengs privatskoler.

Flere av giverne har opp igjennom årene også fått anledning til å besøke skolen for å se med egne øyne hvordan det er der. For de fleste har det vært en stor og minneverdig opplevelse. De har fått sett at det virkelig nytter å gi.

Dette viktige arbeidet kan du også få være med på. Det gir mye glede og takknemlighet tilbake å få lov å støtte dette arbeidet. Hvis skolen fortsatt skal være i drift, trenger vi flere nye givere på grunn av at det blir et stort generasjonsskifte de aller nærmeste år. Hjelp oss å holde driften av Voantsinapy Sennepsfrøskolen i gang!


Det kan du gjøre slik: Enten bli fast giver, eller gi støtte når det passer enten via støtteforeningens bankkonto 1503.39.58282 eller med Vipps nr. 546840. Vil dere støtte noe spesielt, f.eks. lærerlønn, mat, drift, jordbruksprosjekt osv. skriver dere bare et ord om dette i meldingsfeltet i nettbank eller Vipps. Faste givere er viktige støttespillere som gir oss forutsigbarhet i å få fylt opp budsjettet hvert år. Alle bidrag går uavkortet til skolen.

Det koster 500 kr pr år for å holde ett barn på skolen når vi har 600 elever. Det blir 50 kr pr måned (10 måneder pr år) pr. elev.

Dette går pengene til: Elevene får skolemateriell og et varmt skolemåltid pr dag. I visse perioder er dette måltidet det eneste noen av barna får den dagen. De får også klær (brukte) 2 ganger i året («sommer» og «vinter»), og enkle skoleklær. Elevene får også hørsels- og synskontroll, og legehjelp og medisiner i spesielle tilfeller. Skolen har et jordbruksprosjekt hvor det meste av avlingen går til skolemåltidet. Her har vi driftskostnader. I tillegg har vi har løpende utgifter til vedlikehold av bygninger og klasserom. 

Ditt bidrag til kontonr 1503 39 58282

Merk bidraget med "Sennepsfrøskolen" eller "Voantsinapy"