Slik kan du bidra

send et engangsbeløp

Alle monner drar! Vi er svært takknemlige for alle bidrag til Vipps# 546840. 

bli fast giver

For faste trekk av ønsket månedlig bidrag benytt kontonr. 1503.39.58282

 Skolen mottar ingen statsstøtte på Madagaskar, og driftes primært gjennom innsamlingsarbeidet til skolens støtteforening i Norge som drives på frivillig basis. 

Det betyr at alle bidrag går uavkortet til skolen. 


Hva går pengene til?


  • Gratis kvalitetsundervisning*
  • Skolemateriell
  • Et næringsrikt skolemåltid til dagen
  • Klær (brukte) to ganger i året («sommer» og «vinter»)
  • Hørsels- og synskontroll
  • Legehjelp og medisiner
  • Julefeiring
  • Skole/studietur
  • Drift*

*Grunnskoleutdanningen er gratis for alle elever. De elevene som har mulighet, betaler en symbolsk sum for utdanning på ungdomsskoletrinnet. Denne summen er lavere enn skolepenger ved andre private og offentlige skoler. 

*Støtteforeningen har løpende utgifter til lærerlønninger for 23 lærere med tilhørende trygdeutgifter, strøm-utgifter, utgifter til vedlikehold av bygninger, klasserom, møbler, inventar mm. Vi er helt avhengige av forutsigbarheten faste månedlige overføringer gir oss, så vi kan planlegge og fylle opp budsjettet for hver år. Skolen eier også en gård på 100 mål, der avlinger går til skolemåltidet. Her har vi driftskostnader. 


Skolen har en stabil og engasjert lærerstab som også fungerer som sosialarbeidere for sine klasser. De følger opp barna og familiene deres med støtte og hjelp i vanskelige livssituasjoner.


Filosofi

Klasserom og skolebøker er viktig, men ikke nok for at utdanning skal kunne skape endring. Sennepsfrøskolen jobber med å styrke hele barnet, både faglig, fysisk og mentalt, for at utdanning skal bidra til at fattigdomssirkelen brytes. 

 Barna blir hørt av lærere som gir dem råd og veiledning foreldrene ikke kan gi dem hjemme. De kommer til rene skolebygninger med farger på veggene og tegninger laget av dem selv. De blir stimulert til å dele med hverandre, løse problemer sammen og tenke selv.

Sennepsfrøskolens mission er å gi barn som ellers ikke ville hatt tilgang til det, utdanning, mat, klær, legehjelp, oppfølging og omsorg - og gjennom dette gjøre dem utrustet til å ta grep om egen fremtid. 

Sammen med min kone Wenche har jeg vært med og støttet skoleprosjektet helt fra begynnelsen av i 1994. Jeg besøkte skolen i forbindelse med en gruppetur i 2011, og fikk da et overblikk over hjemmeforholdene disse elevene har. Skoletiden er nok den beste tiden i barnas liv!

Torjer Meling

Giver

I løpet av de fem ukene fikk jeg være sammen med elevene på skolen i 2019, hjalp jeg til med datatimene og gymtimene. Barna har lite eller ingen erfaring, men var alle utrolig ivrige etter å lære hvordan dette funket. Konsentrerte, flinke å be om hjelp og flinke til å hjelpe hverandre! Jeg opplevde gjensidig respekt, hjelpsomhet og glede elevene imellom. Gleder meg til å besøke igjen!

Andreas Skjæveland

Frivillig

Sommeren 2019 besøkte hele familien vår Sennepsfrøskolen. Vi ble imponert over hvor veldrevet skolen er, og hvor mye de får til med relativt begrensede midler. Vi ble vist rundt til biblioteket, uteområdet, snekkeravdelingen, og et typisk klasserom. Barna våre ble fascinerte og imponerte av å se hva de får til, selv om de har mye mindre materielle goder enn oss.

Familien Rønnevik/Pedersen

Givere