Vi trenger din støtte!

send et engangsbeløp

Alle monner drar! Vi er svært takknemlige for alle bidrag til Vipps# 546840, og skoleledelsen er svært dyktige på å få mye ut av gaver fra Norge. Det koster for eksempel 500 kroner å holde én elev på skolen i ett skoleår.

bli fast giver

Vi er helt avhengige av forutsigbarheten faste månedlige overføringer gir oss, så vi kan planlegge og fylle opp budsjettet for hver år. For faste trekk av ønsket månedlig bidrag benytt kontonr. 1503.39.58282


Støtteforeningen i Norge drives på frivillig basis. Alle bidrag uavkortet til skolen. 


Hva går pengene til?


  • Gratis kvalitetsundervisning*
  • Skolemateriell
  • Et næringsrikt skolemåltid til dagen
  • Klær (brukte) to ganger i året («sommer» og «vinter»)
  • Hørsels- og synskontroll
  • Legehjelp og medisiner
  • Julefeiring
  • Skole/studietur
  • Drift*

*Grunnskoleutdanningen er gratis for alle elever. De elevene som har mulighet, betaler en symbolsk sum for utdanning på ungdomsskoletrinnet. Denne summen er lavere enn skolepenger ved andre private og offentlige skoler. 

*Støtteforeningen har løpende utgifter til lærerlønninger for 20 lærere med tilhørende trygdeutgifter, strøm-utgifter, utgifter til vedlikehold av bygninger, klasserom, møbler, inventar mm. Skolen eier en gård på 100 mål, der avlinger går til skolemåltidet. Her har vi driftskostnader. 


Skolen har en stabil og engasjert lærerstab som også fungerer som sosialarbeidere for sine klasser. De følger opp barna og familiene deres med støtte og hjelp i vanskelige livssituasjoner.


Ditt bidrag til kontonr 1503 39 58282

Merk bidraget med "Sennepsfrøskolen" eller "Voantsinapy"