Alle barn har rett til utdanning!

Voanstinapy («Sennepsfrøskolen») er en privat barne- og ungdomsskole som tilbyr kvalitetsutdanning, matsikkerhet og helsehjelp til barn fra utsatte oppvekstmiljøer i Antsirabe, Stavanger vennskapsby på Madagaskar. 

Barn som har førsteprioritet til skoleplass er enten foreldreløse, bor hos eneforsørgende foresatte, eller kommer fra hjem preget av alkoholmisbruk og omsorgssvikt. Sennepsfrøskolen har skoleplass til mellom 500 og 600 elever i året. Om lag 1 av 4 avgangselever får støtte til videregående skolegang og praktiskrettet utdanning gjennom stipendordninger.

12 500 barn har fått grunnskoleutdanning gjennom arbeidet vårt siden 1994


In Madagascar, one of the major challenges faced in teaching foreign languages, particularly English, is the lack of adequate materials, large class sizes, and insufficient teacher training.

Vi har vunnet konkurransen om å bli KVS-Lyngdals bistandsprosjekt! Det betyr at 400 videregående-elever i Lyngdal gjennom en rekke innsamlings-arrangementer skoleåret 2023/24 skal finansiere utvidelsen skoletilbudet ved Sennepsfrøskolen.

Vi er SÅ glade for å fortelle at den nye IT-satsningen vår begynner å falle på plass! Vi venter riktignok til høsten 2023 og nytt skoleår før det pedagogiske opplegget settes i gang, men nå har vi alt det tekniske på plass.9 fokusområder på Sennepsfrøskolen

Kvalitetsundervisning

97% av gassiske lærere mangler formell lærerskoleutdannelse. Lærerne på Sennepsfrøskolen får 3 års lærerutdanning, noe som bidrar til at eksamensresultatene på Sennepsfrøskolen er blant de beste i landet.

Kantine

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hver formiddag serveres et næringsrikt måltid mat basert på mais, soja og grønnsakter som dyrkes gjennom skolens eget skolegårdsprosjekt, Kanaan.

Bibliotek

Skolens bibliotek er blitt til etter inspirasjon etter besøk på Nylund skole i Stavanger. Her er bøker på gassisk, fransk og engelsk, og projektor for filmvisning. Alle elevene har to timer på biblioteket i uka hver. 

IT-undervisning

Skolen gir undervisning i grunnleggende digitale ferdigheter og kunnskaper. Elevene på ungdomsskoletrinnet bruker to timer i uka på IT-undervisning.

Skoletur

For å motivere elever til å fullføre skolen, reiser avgangsklassen på skoletur til kysten hvert år. Dette er et viktig tiltak for å forhindre barneekteskap og frafall fra undervisningen.

Julefest

Julefesten er årets største happening på skolen. Elevene forbereder dansenummer og skuespill, og spiser et festmåltid i felleskap på skolens sportsarena. De mest utsatte familiene får ekstra mat utdelt til jul.

Kulturell utveksling

Mange barnehagelærer- og lærerstudenter fra universiteter og høyskoler i Norge har utenlandspraksisen med fire ukers opplegg på skolen. 

Yrkesutdanning

Yrkesopplæring kan være den beste måten å styrke unge gassere på og bryte fattigdomssirkelen. Praktiskrettet yrkesopplæring gir både gutter og jenter ferdighetene og kunnskapen de trenger for å lykkes i spesifikke yrker.

Stipendordninger

Skolen har et spesielt program som støtter videregående utdanning for jenter. Dette kan hjelpe dem til å sikre seg godt betalte jobber og løfte seg selv og familiene sine ut av fattigdom.


Bli giver?

Denne skolen ga virkelig inntrykk på meg. Gleden var så tydelig, og jeg kommer aldri til å glemme det fantastiske gjengen av både ansatte og barn jeg fikk æren av å undervise sammen med i en hel måned under min praksis i 2018. Innsatsen til de ansatte viste utrolige resultater hos barna, og man kunne se at dette var et trygt og godt sted for barna hvor de ble sett og ivaretatt hver eneste dag. 

Eline Waldeland

Pedagogstudent

Vi besøkte Sennepsfrøskolen i påsken 2016, da hadde barna fri. Lærerne tok likevel i mot oss og viste oss rundt på skolen.  Gløden i øynene til lærerne og engasjementet vi opplevde de hadde, gjorde sterkt inntrykk på oss! Det ble naturlig og en stor glede for oss å senere kunne følge dem i deres engasjement for barna i slummen. 

Elin og Øyvind Rosseland

Givere

Sennepsfrøskolen er et paradis midt oppi all fattigdommen. Her jobber menneskene for at barn i ekstrem fattigdom, barn som blir utsatt for vold, og barn i familier med destruktiv alkoholisme - skal kunne finne et fristed, der de kan få trygghet, mat, utdanning, oppfølging og fantastisk god omsorg. Jeg støtter dette fantastiske prosjektet av hele mitt hjerte!

Håkon Bolme Ree

Frivillig