Velkommen

Visste du at Madagaskar er verdens 4. fattigste land, og at 40% av gassiske barn ikke fullfører grunnskolen? Utdanning er en grunnleggende menneskerett, og vesentlig for alle barns livskvalitet og mulighet for å leve et fritt og uavhengig liv. Utdanning er også en nøkkel til å oppnå alle FNs bærekraftsmål. 

Voanstinapy («Sennepsfrøskolen») tilbyr kvalitetsutdanning for barn fra vanskeligstilte oppvekstmiljøer i Antsirabe, Stavanger vennskapsby på Madagaskar. Elevene på skolen er enten foreldreløse, bor hos eneforsørgende foreldre eller besteforeldre, eller kommer fra hjem med rusproblematikk. De ville normalt aldri ville hatt tilgang til god utdanning.

10.000 barn har fått grunnskoleopplæring, en verdig barndom og ballast for livet gjennom skolen siden 1994


Sennepsfrøskolen mottar ingen støtte fra den gassiske stat, og finansieres i hovedsak av norske givere gjennom Støtteforening for Skoler på Madagaskar. Mange elever har også fått støtte til videregående skolegang og praktiskrettet utdanning gjennom stipendordninger.Skolens aktiviteter

Undervisning

De færreste lærere på Madagaskar har utdanning utover videregåendenivå. Lærerne på Sennepsfrøskolen har fått påkostet lærerutdanning, noe som bidrar til at eksamensresultatene på skolen er blant de beste i landet.

Kantine

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hver formiddag serveres et næringsrikt måltid mat basert på mais, soja og grønnsakter som dyrkes på skolens egen gård. Med mat i magen får barna mer ut av undervisningen. 

Bibliotek

Skolens bibliotek er blitt til etter inspirasjon etter besøk på Nylund skole i Stavanger. Her er bøker på gassisk, fransk og engelsk, og prosjektor for filmvisning. Alle elevene har to timer på biblioteket i uka hver. 

Datarom

Skolen gir undervisning i grunnleggende IT-ferdigheter. Elevene på ungdomsskoletrinnet rullerer på bruk av skolens datarom. PCer er donert av Spirit Energy i Stavanger.

Skoletur

Deltakelse på skoleturen på avgangstrinnet forutsetter gjennomført skolegang og avlevert eksamen, en viktig og effektiv gulrot for elevene på Sennepsfrøskolen.

Julefest

Julefesten er årets største happening på skolen. Elevene forbereder dansenummer og skuespill, og spiser et festmåltid i felleskap på skolens sportsarena. De mest vanskeligstilte familiene får ekstra mat utdelt til jul.


Skolens filosofi

Klasserom og skolebøker er viktig, men det er ikke nok for at utdanning skal kunne skape endring. Skoler må styrke hele barnet, både faglig, fysisk og mentalt, for at utdanning skal bidra til at fattigdomssirkelen brytes. Målet med skoleprosjektet Voanstinapy er å gi barn som ellers ikke ville hatt tilgang til det, skolegang, mat, klær, legehjelp, oppfølging og omsorg - og gjennom dette, håp om en bedre fremtid. Barna blir hørt av lærere som gir dem råd og veiledning foreldrene ikke kan gi dem hjemme. De blir stimulert til å dele med hverandre, løse problemer sammen og tenke selv.

I tillegg til å bidra til at barna får dekket sine basale behov, jobber skolens med å bygge opp barnas selvtillit og utvide deres perspektiver. Skolen har eget bibliotek med bøker på gassisk, fransk og engelsk, spill og prosjektor til filmvisning. Gjennom eget datarom får elevene grunnleggende IT-kompetanse. Dette er sjelden kost på gassiske barneskoler. 

Gjennom samspill med norske og internasjonale internasjonale praksisstudenter, innsamlingsaksjoner til inntekt for studieturer gjennom regnskogen og ned til havet, får elevene utvidet horisonten, og motivasjon til å fullføre skolegangen. 


Bli giver?

Abbonner på vårt nyhetsbrev